แผ่นม้านั่งไฟเบอร์กลาส รุ่น ATFR 07G 30100

แผ่นม้านั่งไฟเบอร์กลาส รุ่น ATFR 07G 30100

ผิวแข็งมันเงา  แบบม้านั่ง ขนาดประมาณยึดกับพื้นขั้นลูกนอนของอัฒจรรย์ สามารถยึดโดยตรงกับพื้นขั้นลูกนอนของขั้นอัฒจรรย์สามารถยึดพื้นขั้นอัฒจรรย์ มีขนาดความยาว 1 เมตร 2.2 เมตร  2.4 เมตร  3 เมตร หรือ สั่งขนาดได้ตามต้องการ สามารถเลือกสีได้ ตามต้องการ หากมีจำนวนมาก สามารถกำหนดเลือกความยาวตามต้องการได้