โต๊ะโรงอาหาร 4 ที่นั่งกลม รุ่น ATCZY 04-4R

โต๊ะโรงอาหาร 4 ที่นั่งกลม รุ่น ATCZY 04-4R

โต๊ะโรงอาหาร ไฟเบอร์กลาสทั้งหน้าโต๊ะ และที่นั่ง แบบ 4 ที่นั่ง   หรือ หน้าโต๊ะไม้อัดกันไฟลาม ที่นั่งพลาสติกฉีด สามารถเลือกสีได้ทั้งหน้าโตีะ และที่นั่ง  สามารถประยุกต์ใช้งานเอนกประสงค์ ตามลานกิจกรรม หน้าโต๊ะ และที่นั่ง ทำด้วยไฟเบอร์กลาส ผิวแข็งมันเงา สามารถเลือกสีได้หลากหลายต้องการ ผิวแข็งมันเงา สามารถเลือกได้ มีทั้งแบบเป็นโครงเหล็กพ่นเคลือบด้วยสีอบ Powder coated

โต๊ะโรงอาหาร 4 ที่นั่ง ที่นั่งกลม
โต๊ะโรงอาหาร 4 ที่นั่ง ที่นั่งกลม

 

หรือ โครงสแตนเลส

โตีะโรงอาหารโรงสแตนเลส 4 ที่นั่ง
โตีะโรงอาหารโรงสแตนเลส 4 ที่นั่ง