โต๊ะโรงอาหาร 4 ที่นั่ง รุ่น ATCZY 03-4 PP6

โต๊ะโรงอาหาร ขนาด 4 ที่นั่ง รุ่น ATCZY 03-4 PP6

โต๊ะโรงอาหาร ขนาด 4 ที่นั่ง หรือ ใช้งานเอนกประสงค์ ตามลานกิจกรรม หน้าโต๊ะเป็นไม้อัดเคลือบผิวเกรดกันไฟ หรือหินอ่อนเทียม และที่นั่งพนักพิงเตี้ย ทำด้วยพลาสติกฉีด   สามารถเลือกสีได้ตามมาตรฐาน บริษัทฯ