เก้าอี้ VIP เก้าอี้สนามกีฬาโซนวีไอพีท้าวแขนมีที่วางถ้วย รุ่น ATAU 5090

เก้าอี้ VIP เก้าอี้สนามกีฬาโซนวีไอพีท้าวแขนมีที่วางถ้วย รุ่น ATAU 5090

เก้าอี้หอประชุม เก้าอี้โรงหนัง เก้าอี้อัฒจันทร์โซน VIP เก้าอี้สนามกีฬาโซน วีไอพี เก้าอี้สำหรับโรงละคร มีที่นั่งพับเก็บได้ ท้าวแขนมี ที่วางถ้วยน้ำพับเก็บได้ และ ที่นั่งพับกระดกเก็บได้ทำให้เพิ่มความสะดวก สบายช่องทางเดิน เข้าออกในแถว กว้างขึ้นได้

เบาะทำด้วยโพลี่ยูริเทนโฟมฉีด ขึ้นรูปแบบ เบาะรถยนต์ ทนทาน ฟองน้ำวิทยาศาสตร์ และรูปทรงเบาเหมือนกันทุกตัว ไม่เหมือนเบาะที่เอาฟองน้ำวิทยาศาสตร์ มาตัดแต่ง สามารถเลือกหุ้มผ้าหรือหุ้มหนัง ได้ เลือกสีผ้าหรืหนังได้ สามารถเลือกไม่ใส่ท้าวแขนได้ แบบไม่มีที่วางถ้วย

เก้าอี้อัฒจันทร์-VIP-หุ้มเบาะ
เก้าอี้อัฒจันทร์-VIP-หุ้มเบาะ เก้าอี้สนามกีฬา หุ้มเบาะ