โต๊ะพร้อมม้านั่งโรงอาหาร โต๊ะโรงอาหาร โต๊ะลานกิจกรรม รุ่น ATCZY 04-4

โต๊ะโรงอาหาร ไฟเบอร์กลาส ขนาด 4 ที่นั่งหรือ ใช้งานเอนกประสงค์ ตามลานกิจกรรม หน้าโต๊ะ และที่นั่งแบบม้านั่ง ไฟเบอร์กลาส ผิวแข็งมันเงา แข็งแรงคงทน สามารถเลือกสีได้หลากหลายต้องการ ผิวแข็งมันเงา โครงสร้างเหล็ก ถอดประกอบหน้างานได้ โครงสามารถเลือกตามมาตรฐานบริษัทฯได้ มี option ขาปรับเกลียวให้ได้กับพื้นที่ไม่ได้ระดับ