อัฒจันทร์เคลื่อนย้ายได้ที่นั่งพนักพิงเตี้ย แบบ 3 แถว รุ่น ATAST 08 07 3M

อัฒจันทร์เคลื่อนย้ายได้ที่นั่งพนักพิงเตี้ย แบบ 3 แถว ATAST 07 08 3M

อัฒจันทร์เคลื่อนย้ายได้ ที่นั่งไฟเบอร์กลาสหรือพลาสติก HDPE มีพนักพิงเตี้ย โครงสร้างเหล็ก อลูมิเนียม หรือ สเตนเลส และ มีขาปรับเกลียว ปลายขาทำด้วยเหล็กหรือสเตนเลส ปั้มขึ้นรูป ทำให้สามารถปรับอัฒจันทร์ให้กับพื้นที่ติดตั้งที่อาจไม่เรียบไม่ได้ระดับได้ ที่นั่งเป็นไฟเบอร์กลาสมีพนักพิง สามารถ เลือกขนาด ยาวอัฒจันทร์ ได้ 2 ม. 2.4 ม และ 3 ม. และจำนวนชั้น ได้ตามความเหมาะสมกับพท.ใช้งาน มีล้อสำหรับเคลือนย้าย หรือยกอัฒจันทร์ เพื่อทำความสะอาด ใต้อัฒจันทร์ ได้มี option สามารถเลือกสี ที่นั่งได้ ตามต้องการได้

อัฒจันทร์-ตั้งขึ้นเพื่อเข็นเคลื่อนย้าย
อัฒจันทร์-ตั้งขึ้นเพื่อเข็นเคลื่อนย้าย