อัฒจันทร์เคลื่อนย้ายได้ สแตนเลส รุ่น ATAST 07 SM 3M

อัฒจันทร์เคลื่อนย้ายได้ สแตนเลส รุ่น ATAST 07 SM 3M

อัฒจันทร์เคลื่อนย้ายได้โครงสร้าง สเตนเลส เกรด 304 แท้ ทนทานการผุกร่อน เหมาะใช้งานกลางแจ้ง หรือริมสระว่ายน้ำและ มีขาปรับเกลียว ปลายขาทำด้วยสเตนเลส ปั้มขึ้นรูป แกนเกลียว ทำให้สามารถปรับอัฒจันทร์ให้กับพื้นที่ติดตั้งที่อาจไม่เรียบไม่ได้ระดับได้ ที่นั่งเป็น สเตนเลส ไม่มีพนักพิง สามารถ เลือกขนาด ยาวอัฒจันทร์ ได้ 2 ม. 2.4 ม และ 3 ม. เพื่อความเหมาะสมกับพท.ใช้งาน มีล้อสำหรับเคลือนย้าย หรือยกอัฒจันทร์ เพื่อทำความสะอาด ใต้อัฒจันทร์ ได้มี option ล้อเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย