อัฒจันทร์เคลื่อนย้ายได้ สแตนเลส อลูมิเนียม รุ่น ATAST 07 AM

อัฒจันทร์เคลื่อนย้ายได้โครงสร้างเหล็ก อลูมิเนียม หรือ สเตนเลส และ มีขาปรับเกลียว ปลายขาทำด้วยเหล็กหรือสเตนเลส ปั้มขึ้นรูป ทำให้สามารถปรับอัฒจันทร์ให้กับพื้นที่ติดตั้งที่อาจไม่เรียบไม่ได้ระดับได้ ที่นั่งเป็นเหล็ก หรือ อลูมิเนียม หรือ สเตนเลส ไม่มีพนักพิง สามารถ เลือกขนาด ยาวอัฒจันทร์ ได้ 2 ม. 2.4 ม และ 3 ม. เพื่อความเหมาะสมกับพท.ใช้งาน มีล้อสำหรับเคลือนย้าย หรือยกอัฒจันทร์ เพื่อทำความสะอาด ใต้อัฒจันทร์ ได้มี option สามารถเลือกสีได้ ตามต้องการได้