เก้าอี้สนามกีฬาที่นั่งพับได้ ไม่มีท้าวแขนพลาสติก(HDPE.) รุ่น ATBM 14 BWN ขายึดพื้น

เก้าอี้สนามกีฬาที่นั่งพับได้

เก้าอี้อัฒจันทร์มีที่นั่งพับกระดกได้ ไม่มีท้าวแขน ที่นั่งและพนักพิงทำด้วย พลาสติกชนิด โพลิเอทิลินความหนาแน่นสูง หรือ เอชดีพีอี ( HDPE.)  ฉีดด้วยเป่า (Blow mold) มีเนื้อ 2 ชั้น ทำให้ แข็งแรงกว่าแบบผิวชั้นเดียว อีกทั้งคุณสมบัติพลาสติกเกรดเนื้อเหนียวกว่า เก้าอี้ตั้งอยู่บนโครงสร้าง และขาเก้าอี้ ทำด้วยเหล็ก พ่นสีกันสนิมด้วยระบบ ยึดกับพื้นขั้นลูกนอนของขั้นอัฒจันทร์ สามารถ ประยุกต์ ใช้เป็น เป็น เก้าอี้ห้องประชุม ห้องเรียน เก้าอี้พักคอย เก้าอี้แถว สามารถเลือกปรับจำนวนที่นั่งต่อแถว เช่น 3 หรือ 4 หรือ 5 หรือ 6 ที่นั่งต่อ แถว เพื่อความเหมาะสมกับสถานที่ ที่นั่งพับได้ ทำให้สะดวกในการเข้าออก และเพิ่มพื้นที่ เข้าออกในแถว

 

Option