อัฒจันทร์พับเก็บได้ที่นั่งมีพนักพิงพลาสติก HDPE รุ่น ATHKT 1A

อัฒจันทร์พับเก็บได้ที่นั่งมีพนักพิงพลาสติก HDPE รุ่น ATHKT 1A

อัฒจันทร์พับเก็บได้ที่นั่งมีพนักพิงเป็นพลาสติกแบบ เอชดีพีอี ( HDPE. ) พนักพิง มีกลไกพับเก็บลงได้ เมื่อต้องการพับเก็บอัฒจันทร์ โครงสร้างอัฒจันทร์เป็นเหล็กพับเก็บได้ ด้วยระบบเมนวล หรือระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ควบคุมได้ด้วยรีโมต โครงสร้างเป็นเหล็ก สามารถออกแบบให้ใช้งาน ในร่ม หรืองานกลางแจ้งได้ อีกทั้ง สามารถออกแบบให้ อัฒจันทร์พับเก็บ ติดตั้งเฉพาะ ในตำแหน่งที่ต้องการ หรือ ในแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไปตั้งใช้งาน ตำแหน่งอื่น ๆ ได้ เก้าอี้แบบมีพนักพิง ทำด้วยเนื้อพลาสติกชนิด โพลิเอทิลินความหนาแน่นสูง ( HDPE.) ฉีดด้วยเป่า (Blow mold) มีเนื้อ 2 ชั้น ทำให้ แข็งแรงกว่าเนื้อเหนียวกว่าแบบผิวชั้นเดียวสามารถยึดโดยตรงกับพื้นขั้นลูกนอนของขั้นอัฒจันทร์

อัฒจรรย์พับเก็บได้ที่นั่งมีพนักพิง
อัฒจรรย์พับเก็บได้ที่นั่งมีพนักพิง