Tag Archives: อัฒจันทร์เคลื่อนย้ายได้

อัฒจันทร์เคลื่อนย้ายได้

อัฒจันทร์เคลื่อนย้ายได้ อัฒจรรย์สำเร็จ เคลื่อนย้ายได้   1.อัฒจรรย์ประกอบได้ เคลื่อนย้ายได้ (อัฒจรรย์ไม่ได้พับเก็บได้) เป็นอํฒจันทร์ โครงสร้างหลัก ทำด้วยเหล็ก สแตนเลส หรือ อลูมิเนียม เป็นชิ้นส่วนต่างๆ ประกอบเป็นอัฒจรรย์ [...]