เก้าอี้หอประชุม เก้าอี้โรงหนัง เก้าอี้ฟังคำบรรยาย

เก้าอี้หอประชุม เก้าอี้โรงหนัง

เป็นเก้าอี้เบาะ ฟองน้ำทำจาก โพลี่ยูริเทนโฟม ฉีด หุ้มหนัง หรือ หุ้มผ้า ที่นั่งพับกระดกเก็บได้ เมื่อไม่มีผู้ใช้งาน มีแบบท้าวแขนพับ ข้นได้เมื่อไม่มีผู้ใช้งาน มี option เพิ่มแผ่นรองเขียน หรือ เพิ่มที่วางถ้วย มี เก้าอี้หอประชุม บางรุ่นที่สามารถพับเก็บพนักพิง พร้อมที่นั่ง และพับท้าวแขน และ พับเก็บแผ่นรองเขียน ทำให้เมื่อ เก้าอี้หอประชุม หรือเก้าอี้ฟังคำบรรบาย รูปแบบนี้สามารถเพิ่มความกว้าง ทางเดิน

เก้าอี้ฟังคำบรรยาย

แผ่นรองเขียน เป็นส่วน ที่สามารถ เพิ่ม มีกลไกเปิดปิด แผ่นลองเขียน หรือ แผ่นเล็คเชอร์ เพื่อความสะดวกในการ ที่ผู้ใช้งานลุกเข้าออก เพื่อทำธุระส่วนตัว ชั่วคราว และยังมีกลไกพับเก็บ แผ่นเล็คเชอร์ หรือแผ่นรองเขียน เก็บเข้าด้านข้าง หรือเก็บในซองเก็บแผ่นรองเขียน ในท้าวแขน (บางรุ่น ท้าวแขน มีบานพับ เปิด-ปิด เพื่อเป็นช่องให้สามารถเก็บ แผ่นเล็คเชอร์ได้ )