ที่นั่งอัศจรรย์มีพนักพิง พลาสติกเอชดีพีอี (HDPE.) รุ่น ATBM 32 K

ที่นั่งอัศจรรย์มีพนักพิง พลาสติกเอชดีพีอี (HDPE.) รุ่น ATBM 32 K

เก้าอี้อัศจรรย์มีพนักพิง เก้าอี้พลาสติก มีรูระบายน้ำ เนื้อพลาสติกชนิด โพลิเอทิลินความหนาแน่นสูง ( HDPE.) ฉีดด้วยเป่า (Blow mold) มีเนื้อ 2 ชั้น ทำให้ แข็งแรงกว่าแบบผิวชั้นเดียว อีกทั้งคุณสมบัติพลาสติกเกรดเนื้อเหนียวกว่า ยึดที่นั่งบนขาเหล็กกับพื้นขั้นอัฒจันทร์ ด้วยพุก หรือสามารถผลิตให้ขายึดบนลูกตั้งได้