เก้าอี้สนามกีฬาพนักพิงเตี้ย พลาสติกเอชดีพีอี (HDPE.) รุ่น ATBM 08

เก้าอี้อัฒจันทร์พนักพิงเตี้ย

เก้าอี้พลาสติก  มีรูระบายน้ำ เนื้อพลาสติกชนิด โพลิเอทิลินความหนาแน่นสูง ( HDPE.)  ฉีดด้วยระบบเป่า (Blow mold) มีเนื้อ 2 ชั้น ทำให้ แข็งแรงกว่าแบบผิวชั้นเดียว อีกทั้งคุณสมบัติพลาสติกเกรดเนื้อ

เก้าอี้สนามกีฬา
เก้าอี้สนามกีฬาหลังเตี้ย HDPE. ATBM-08

เหนียวกว่า ทนทานต่อสภาพอากาศกว่า พลาสติกแบบชั้นเดียวทั่วๆไป สามารถยึดโดยตรงกับพื้นขั้นลูกนอนของขั้นอัฒจันทร์