ม้านั่งยาวไฟเบอร์กลาส รุ่น ATFR 07G

ม้านั่งยาวไฟเบอร์กลาส

ผิวแข็งมันเงา  แบบม้านั่ง ขนาดประมาณยึดกับพื้นขั้นลูกนอนของอัฒจรรย์ สามารถยึดโดยตรงกับพื้นขั้นลูกนอนของขั้นอัฒจรรย์สามารถยึดพื้นขั้นอัฒจรรย์ มีขนาดความยาว 1 เมตร 2.2 เมตร  2.4 เมตร  3 เมตร