เก้าอี้ม้านั่งไฟเบอร์กลาส รุ่น ATFR 07A

เก้าอี้ม้านั่งไฟเบอร์กลาส

ผิวแข็งมันเงา  แบบม้านั่ง ขนาดประมาณยึดกับพื้นขั้นลูกนอนของอัฒจรรย์ สามารถยึดโดยตรงกับพื้นขั้นลูกนอนของขั้นอัฒจรรย์สามารถยึดพื้นขั้นอัฒจรรย์