อัฒจรรย์อลูมิเนียมทั้งตัว ม้านั่ง 5 ชั้น รุ่น ATAST 07 1B1W A5M

อัฒจรรย์อลูมิเนียมทั้งตัว ม้านั่ง 5 ชั้น รุ่น ATAST 07 1B1W A5M

โครงสร้าง ม้านั่ง และทางเดินระหว่างขั้นอัฒจรรย์ ทำด้วยอลูมิเนียมทั้งตัว ทำให้โครงสร้างมีน้ำหนักเบา ทนทานการผุกร่อน ทนแดดทนฝน เหมาะใช้งานกลางแจ้ง หรือ หากต้องการเคลื่อนย้ายไปใช้จุดอื่นๆ อาจถอดหรือยกเคลื่อนย้ายพอได้ หรือใช้งานริมสระว่ายน้ำ และสามารถผลิตจำนวนชั้น ได้ตามความเหมาะสมกับพท.ใช้งาน มี ล้อ เพิ่มความสะดวกสำหรับอาจมีโอกาส ต้องการขยับยกการเคลือนย้ายด้วยแรงคน

แต่หาก ต้องการประหยัด งบโครงสร้างขา หรือเสาเป็นเหล็ก พ่นเคลือบด้วยสี Powder coat ม้านั่ง และพื้นทางเดินระหว่างแถว ก็ยังคงเป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ (Aluminum Extrusion)

อัฒจรรย์อลูมิเนียมอัลลอยด์ รูปแบบนี้ มีอีก 2 option

1.ทางเดินระหว่าง

ทางเดินระหว่างขั้นแบบ อลูมิเนียม 1 เส้น

 

อัฒจรรย์อลูมิเนียมทั้งตัว 5 ชั้น
อัฒจรรย์อลูมิเนียมทั้งตัว 5 ชั้น

 

 

ทางเดินระหว่างขั้นแบบ อลูมิเนียม 2 แผ่น ทำให้ทางเดิน ระหว่างขั้นกว้างขึ้น

อัฒจรรย์อลูมิเนียม ทางเดิน 2 แผ่น
อัฒจรรย์อลูมิเนียม ทางเดิน 2 แผ่น

 

 

2.ราวกันตกด้านข้าง และหรือ ราวกันตกหลังของอัฒจรรย์ ขั้นบนสุด

อัฒจันทร์ม้านั่งอลูมิเนียม 4 ชั้น มีราวกันตก
อัฒจันทร์ม้านั่งอลูมิเนียม 4 ชั้น  แบบทางเดินระหว่างขั้นแบบ อลูมิเนียม 1 เส้น และ มีราวกันตก ด้านข้างและด้านหลัง ของอัฒจรรย์ ขั้นบนสุด