อัฒจรรย์เคลื่อนย้ายได้มีหลังคาม้านั่งไฟเบอร์กลาส แบบ 2 แถว รุ่น ATAST 08 2MR

อัฒจรรย์เคลื่อนย้ายได้ มีหลังคา ม้านั่ง แบบ 2 แถว

อัฒจรรย์เคลื่อนย้ายได้ม้านั่งโครงสร้างเหล็ก อลูมิเนียม หรือ สเตนเลส และ มีขาปรับเกลียว ปลายขาทำด้วยเหล็กหรือสเตนเลส ปั้มขึ้นรูป ทำให้สามารถปรับอัฒจันทร์ให้กับพื้นที่ติดตั้งที่อาจไม่เรียบไม่ได้ระดับได้ ที่นั่งเป็นไฟเบอร์กลาสหรือ PVC. ไวนิล ไม่มีพนักพิง สามารถ เลือกขนาด ยาวอัฒจันทร์ ได้ 2 ม. 2.4 ม และ 3 ม. และจำนวนชั้น ได้ตามความเหมาะสมกับพท.ใช้งาน มีล้อสำหรับเคลือนย้าย หรือยกอัฒจรรย์ เพื่อทำความสะอาด ใต้อัฒจรรย์ ได้มี option สามารถเลือกสีได้ ตามต้องการได้

วัสดุมุงหลังคา เป็น Polycarbonate แบบลอนลูกฟูก หรือ แผ่นแผ่นตันโปร่งใส สามารถเลือกสีได้ตามมาตรฐานสีแผ่นโพลี่คาร์บอนเนต