อัฒจรรย์เคลื่อนย้ายได้ อลูมิเนียม รุ่น ATAST 07 AM 3M

อัฒจรรย์เคลื่อนย้ายได้ อลูมิเนียม รุ่น ATAST 07 AM 3M

โครงสร้าง ม้านั่ง และทางเดินระหว่างขั้นอัฒจรรย์ ทำด้วยอลูมิเนียม ทำให้มีน้ำหนักเบา ทนทานการผุกร่อน เหมาะใช้งานกลางแจ้ง หรือริมสระว่ายน้ำ และสามารถผลิตจำนวนชั้น ได้ตามความเหมาะสมกับพท.ใช้งาน มี ล้อ เพิ่มความสะดวกสำหรับการเคลือนย้าย