อัฒจรรย์เคลื่อนย้ายได้ อลูมิเนียม รุ่น ATAST 07 AM 3M

อัฒจรรย์เคลื่อนย้ายได้ อลูมิเนียม รุ่น ATAST 07 AM 3M

โครงสร้าง ม้านั่ง และทางเดินระหว่างขั้นอัฒจรรย์ ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ ฉีดด้วยระบบ extrusion ทั้งตัว ทำให้มีน้ำหนักเบา ทนทานการผุกร่อน เหมาะใช้งานกลางแจ้ง หรือ ต้องการเคลื่อนย้ายไปใช้จุดอื่นๆ บ่อยๆ หรือริมสระว่ายน้ำ และสามารถผลิตจำนวนชั้น ได้ตามความเหมาะสมกับพท.ใช้งาน มี ล้อ เพิ่มความสะดวกสำหรับการเคลือนย้าย ATAST 07 AM 3M เป็นแบบ อัฒจรรย์ขนาด 3 ชั้น

เคลื่อนย้ายอัศจรรย์
ลักษณะการยกเพื่อเคลื่อนย้ายอัศจรรย์

แต่หาก ต้องการประหยัด งบ สามารถปรับให้ เฉพาะโครงสร้างขา หรือเสาเป็น เหล็ก พ่นเคลือบด้วยสี Powder coat ม้านั่ง และพื้นทางเดินระหว่างแถว ก็ยังคงเป็นอลูมิเนียมอัลลด์ แต๋ หากโครงสร้างเป็นเหล็กในกรณีนี้อัฒจันทร์ก็จะมีน้ำหนักมากขึ้น อาจจำเป็นต้องใช้แรงคนในการยกเคลื่อนย้ายอัฒจันทร์ มากกว่า อัฒจันทร์ที่เป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ทั้งตัว

มีขนาด 2 ชั้น 3 ชั้น 4 ชั้น หรือ 5 ชั้น และสามารถปรึกษา กำหนดความยาวอัฒจรรย์ ให้เหมาะกับ พื้นที่ติดตั้งของลูกค้า

 

อัฒจรรย์อลูมิเนียมอัลลอยด์ รูปแบบนี้ มีอีก 2 option

1.ทางเดินระหว่าง แถวที่นั่ง

  • แบบทางเดินระหว่างขั้นแบบ อลูมิเนียม 1 แผ่น
อัฒจรรย์เคลื่อนย้ายได้อลูมิเนียม
อัฒจรรย์เคลื่อนย้ายได้อลูมิเนียม ทางเดินระหว่างขั้นแบบ อลูมิเนียม 1 แผ่น ไม่มีราวกันตกข้าง และหลัง

 

  • แบบทางเดินระหว่างขั้นแบบ อลูมิเนียม 2 แผ่น ทำให้ทางเดินกว้างขึ้น
อัฒจรรย์อลูมิเนียม ทางเดิน 2 แผ่น
อัฒจรรย์อลูมิเนียม ทางเดิน 2 แผ่น และมีราวกันตก ด้านข้าง และหลัง

 

2.ราวกันตกด้านข้าง และหรือ ราวกันตกหลัง

 

3.ปิดปลาย ทางเดิน แผ่นม้านั่ง หรือ ทางเดิน สีดำหรือ สีอลูมิเนียมธรรมชาติ

 

4.มี Option ใส่ล้อเพื่อความสะดวกในการเข็นเคลื่อนย้าย เพื่อนำไปใช้งานตำแหน่งอื่นๆ หรือ ย้ายไปเก็บรวมกันในพื้นที่จัดเก็บอัฒจันทร์ สามารถเคลื่อนย้ายกลับมาเมื่อต้องการใช้งาน ได้สะดวกน้ำหนักเบาไม่ต้องใช้คนที่มีกำลังและจำนวนมากในการเคลื่อนย้ายอัฒจันทร์

อัฒจรรย์อลูมิเนียม 3 ชั้น
อัฒจรรย์อลูมิเนียม 3 ชั้น ตั้งขึ้นเพื่อการเคลื่อนย้าย