อัฒจรรย์เคลื่อนย้ายได้ อลูมิเนียม รุ่น ATAST 07 1B1WR A4M

อัฒจรรย์เคลื่อนย้ายได้ อลูมิเนียม ม้านั่ง 4 ชั้น รุ่น ATAST 07 1B1WR A4M

โครงสร้าง ม้านั่ง และทางเดินระหว่างขั้นอัฒจรรย์ ทำด้วยอลูมิเนียมทั้งตัว ทำให้มีน้ำหนักเบา ทนทานการผุกร่อน เหมาะใช้งานกลางแจ้ง หรือ ต้องการเคลื่อนย้ายไปใช้จุดอื่นๆ บ่อยๆ หรือริมสระว่ายน้ำ และสามารถผลิตจำนวนชั้น ได้ตามความเหมาะสมกับพท.ใช้งาน มี ล้อ เพิ่มความสะดวกสำหรับการเคลือนย้าย

แต่หาก ต้องการประหยัด งบโครงสร้างขา หรือเสาเป็นเหล็ก พ่นเคลือบด้วยสี Powder coat ม้านั่ง และพื้นทางเดินระหว่างแถว ก็ยังคงเป็นอลูมิเนียมอัลลด์ แต๋ หากโครงสร้างเป็นเหล็กในกรณีนี้อัฒจันทร์ก็จะมีน้ำหนักมากขึ้น อาจจำเป็นต้องใช้แรงคนในการยกเคลื่อนย้ายอัฒจันทร์ มากกว่า อัฒจันทร์ที่เป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ทั้งตัว

 

อัฒจรรย์อลูมิเนียมอัลลอยด์ รูปแบบนี้ มีอีก 2 option

1.ทางเดินระหว่าง

ทางเดินระหว่างขั้นแบบ อลูมิเนียม 1 เส้น

 

อัฒจรรย์เคลื่อนย้ายได้ อลูมิเนียม รุ่น ATAST 07 A 4M
อัฒจรรย์เคลื่อนย้ายได้ อลูมิเนียมลัลลอยด์ ม้านั่ง 4 ชั้น แบบทางเดินระหว่างขั้นแบบ อลูมิเนียม 1 เส้น

ทางเดินระหว่างขั้นแบบ อลูมิเนียม 2 เส้น ทำให้ทางเดินกว้างขึ้น

 

 

2.ราวกันตกด้านข้าง และหรือ ราวกันตกหลังของอัฒจรรย์ ขั้นบนสุด

อัฒจันทร์ม้านั่งอลูมิเนียม 4 ชั้น มีราวกันตก
อัฒจันทร์ม้านั่งอลูมิเนียม 4 ชั้น  แบบทางเดินระหว่างขั้นแบบ อลูมิเนียม 1 เส้น และ มีราวกันตก ด้านข้างและด้านหลัง ของอัฒจรรย์ ขั้นบนสุด