อัฒจันทร์พับเก็บได้ที่นั่งหุ้มเบาะ มีท้าวแขน รุ่น ATHKT 8A

อัฒจันทร์พับเก็บได้ที่นั่งหุ้มเบาะมีพนักพิง รุ่น ATHKT 8A

อัฒจันทร์พับเก็บได้ที่นั่งหุ้มเบาะมีพนักพิง พนักพิงและท้าวแขนสามารถพับเก็บงลงแนบกับพื้นนั่งเพื่อพร้อมให้ อัฒจันทร์พับเก็บ เมื่อต้องการเลื่อนพับเก็บขั้นอัฒจันทร์ อัฒจันทร์สามารถเลือนพับเก็บด้วยระบบเมนวล แรงคน หรือเลื่อนพับเก็บด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล พื้นขั้นอัฒจันทร์ มีทั้งแบบพื้นไม้อัดเคลือบผิวเมลามีน ผิวสัมผัสกันลื่น และยังสามารถกันน้ำ หรือ สามารถเลือกปูกระเบื้องยาง หรือพรม ที่นั่งหุ้มเบาะหนังหรือผ้า เบาะฟองน้ำโพลี่ยูริเทนฉีดลักษณะเดียวกับเบาะรถยนต์