อัฒจันทร์พับเก็บได้ที่นั่งมีพนักพิง พลาสติก HDPE รุ่น ATHKT 1

อัฒจันทร์พับเก็บได้ที่นั่งพนักพิง ที่นั่งพับกระดกได้ เป็นพลาสติกแบบ เอชดีพีอี ( HDPE. ) ที่นั่งมีกลไกสปริงพับกระดกขึ้น และ เมื่อต้องการพับเก็บอัฒจันทร์ โครงสร้างอัฒจันทร์เป็นเหล็กพับเก็บได้ ด้วยระบบ เมนวล  หรือ Semi Auto. หรือระบบ Full Autoพับเก็บทั้งเก้าอี้ลงพื้นขั้น และพับโครงสร้างอัฒจันทร์ด้วยไฟฟ้า ควบคุมได้ด้วยรีโมต โครงสร้างเป็นเหล็ก สามารถออกแบบให้ใช้งาน ในร่ม หรืองานกลางแจ้งได้ อีกทั้ง สามารถออกแบบให้ อัฒจันทร์พับเก็บ ติดตั้งเฉพาะ ในตำแหน่งที่ต้องการ หรือ ในแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไปตั้งใช้งาน ตำแหน่งอื่น ๆ ได้ เก้าอี้แบบมีพนักพิงที่นั่งพับกระดก ยึดบนคานเหล็ก และโครงสร้างรอบรับเก้าอี้มีกลไกพับเก็บเก้าอี้ทั้งแถวแนบกับพื้นขั้นลูกนอนของขั้นอัฒจันทร์เพื่อ พับเก็บอัฒจันทร์