อัฒจันทร์พับเก็บได้ที่นั่งม้านั่งหุ้มเบาะ รุ่น ATHKT 3BU

อัฒจันทร์พับเก็บได้ที่นั่งม้านั่งหุ้มเบาะ รุ่น ATHKT 3BU

อัฒจันทร์พับเก็บได้ ที่นั่งม้านั่งหุ้มเบาะ ผ้า หรือหนัง สามารถเลือก สีหรือ ลายได้ โครงสร้างอัฒจันทร์เป็นเหล็กพับเก็บได้ ด้วยระบบเมนวล หรือระบบมอเตอร์ไฟฟ้า

มีOption ออกแบบให้ใช้งาน ให้สามารถ พับเก็บ และเคลื่อนย้ายไปกางออก ใช้งานในจุดต่างๆ ในโรงยิมได้