อัฒจันทร์พับเก็บได้ที่นั่งม้านั่งยาว พลาสติกแบบ HDPE รุ่น ATHKT 3B

อัฒจันทร์พับเก็บได้ที่นั่งม้านั่งยาว พลาสติกแบบ HDPE รุ่น ATHKT 3B

อัฒจรรย์พับเก็บได้ ที่นั่งแบบม้านั่งยาว พลาสติกแบบ เอชดีพีอี ( HDPE. )ฉีดด้วยเป่า (Blow mold) มีเนื้อ 2 ชั้น ทำให้ แข็งแรงกว่า อีกทั้งคุณสมบัติพลาสติกเนื้อเหนียวกว่า โครงสร้างอัฒจันทร์เป็นเหล็กพับเก็บได้ โครงสร้างเหล็ก สามารถนำไปประกอบหน้างาน ไม่ต้องมีการตัดเชื่มเหล็กที่หน้างาน ไม่ต้องพ่นสีหน้างาน ไม่ทำให้เกิดมลพิษหน้างาน สามารถออกแบบและผลิตความยาว ความกว้าง และจำนวนชั้น ให้เหมาะสมกับพื้นที่หน้างานได้  สามารถกางออกพับเก็บได้ด้วยระบบเมนวล หรือระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ออกแบบให้ใช้งาน ในร่ม หรือกลางแจ้ง และ อัฒจันทร์ยังสามารถ ทั้งพับเก็บ และเคลื่อนย้ายได้

อัฒจันทร์พับเก็บได้ เคลื่อนย้ายได้ ATHKT 3B MO
อัฒจันทร์พับเก็บได้ เคลื่อนย้ายได้ ATHKT 3B MO ใช้งานกลางแจ้ง