อัฒจันทร์ประกอบ ม้านั่งยาว มีหลังคา รุ่น ATAST 03-07AR

อัฒจันทร์สำเร็จรูปที่นั่งแบบม้านั่งยาว ประกอบกึ่งถาวร โครงสร้างเป็นเหล็ก หรืออลูมิเนียม ทำสีระบบ powder coat หรือชุบกันสนิม Hot dip Glavanize หลังคา สามารถเลือก วัสดุมุงหลังคา เป็น โพลี่คาร์บอนเนต หรือ Metal Sheet , หรือ หลังคา ไวนิล โครงสร้างสำเร็จนำไปประกอบหน้างาน ไม่ต้องตัดเชื่อมให้เกิดเสียงดังหน้างาน ไม่ต้องทำสีให้เกิดเหม็นสีหน้างาน  ขนาดอัฒจันทร์สามารถ กำหนดได้ตามพื้นที่จริง จำนวนที่นั่งที่เหมาะสม หรืองบประมาณที่ ทางคุณลูกค้ามี