อัฒจรรย์อลูมิเนียม2ชั้นเคลื่อนย้ายได้ รุ่น ATAST 07 AM 2M

อัฒจรรย์อลูมิเนียม2ชั้นเคลื่อนย้ายได้ รุ่น ATAST 07 AM 2M

โครงสร้าง ม้านั่ง และทางเดินระหว่างขั้นอัฒจรรย์ ทำด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ ฉีดด้วยระบบ extrusion ทั้งตัว ทำให้มีน้ำหนักเบา ทนทานการผุกร่อน เหมาะใช้งานกลางแจ้ง หรือ ต้องการเคลื่อนย้ายไปใช้จุดอื่นๆ บ่อยๆ หรือริมสระว่ายน้ำ และสามารถผลิตจำนวนชั้น ได้ตามความเหมาะสมกับพท.ใช้งาน มี ล้อ เพิ่มความสะดวกสำหรับการเคลือนย้าย ATAST 07 AM 2M เป็นแบบ อัฒจรรย์ขนาด 2 ชั้น สามารถประยุกต์ ใช้เป็นที่นั่งนักกีฬาสำรอง ได้

แต่หาก ต้องการประหยัด งบ สามารถปรับให้ เฉพาะโครงสร้างขา หรือเสาเป็น เหล็ก พ่นเคลือบด้วยสี Powder coat ม้านั่ง และพื้นทางเดินระหว่างแถว ก็ยังคงเป็นอลูมิเนียมอัลลด์ แต๋ หากโครงสร้างเป็นเหล็กในกรณีนี้อัฒจันทร์ก็จะมีน้ำหนักมากขึ้น อาจจำเป็นต้องใช้แรงคนในการยกเคลื่อนย้ายอัฒจันทร์ มากกว่า อัฒจันทร์ที่เป็นอลูมิเนียมอัลลอยด์ทั้งตัว

สามารถสอบถาม กำหนดความยาวอัฒจรรย์ ให้เหมาะกับ พื้นที่ติดตั้งของลูกค้า

 

อัฒจรรย์อลูมิเนียมอัลลอยด์ option ล้อสำหรับเพิ่มความสะดวกในการเคลื่อนย้าย

อัฒจรรย์อลูมิเนียม2ชั้นเคลื่อนย้ายได้
อัฒจรรย์อลูมิเนียม2ชั้นเคลื่อนย้ายได้