เก้าอี้สนามกีฬาพนักพิงสูง พลาสติก เอสดีพีอี ยึดพื้น รุ่น ATBM 15A

เก้าอี้สนามกีฬามีที่นั่งพนักพิงสูง เอสดีพีอี แบบยึดพื้นขั้นอัฒจันทร์ รุ่น ATBM 15A

ที่นั่งทำด้วย พลาสติกชนิดเอชดีพีอี ( HDPE.)  ฉีดด้วยเป่า (Blow mold) ขายึดเก้าอี้แบบยึดเก้าอี้สนามกีฬากับผนังลูกตั้งขั้นอัฒจันทร์ พ่นสีกันสนิมด้วยสีอบความร้อนระบบ Powder coat