• เก้าอี้สนามกีฬาไม่มีพนักพิง พลาสติกเอชดีพีอี (HDPE.) รุ่น ATBM 07

เก้าอี้สนามกีฬาไม่มีพนักพิง

เก้าอี้พลาสติก  มีรูระบายน้ำ เนื้อพลาสติกชนิด โพลิเอทิลินความหนาแน่นสูง ( HDPE.)  ฉีดด้วยเป่า (Blow mold) มีเนื้อ 2 ชั้น ทำให้ แข็งแรงกว่าแบบผิวชั้นเดียว อีกทั้งคุณสมบัติพลาสติกเกรดเนื้อเหนียวกว่า สามารถยึดโดยตรงกับพื้นขั้นลูกนอนของขั้นอัฒจันทร์

 

เก้าอี้อัฒจันทร์ไม่มีพนักพิง
เก้าอี้อัฒจันทร์ รุ่น ATBM-07

เก้าอี้สนามกีฬาไม่มีพนักพิง เก้าอี้พลาสติก  มีรูระบายน้ำ เนื้อพลาสติกชนิด โพลิเอทิลินความหนาแน่นสูง ( HDPE.)  ฉีดด้วยเป่า (Blow mold) มีเนื้อ 2 ชั้น ทำให้ แข็งแรงกว่าแบบผิวชั้นเดียว อีกทั้งคุณสมบัติพลาสติกเกรดเนื้อเหนียวกว่า สามารถยึดโดยตรงกับพื้นขั้นลูกนอนของขั้นอัฒจันทร์