เก้าอี้ไฟเบอร์สนามกีฬา ยึดพื้นแบบไม่ใช้เหล็ก พนักพิงเตี้ย รุ่น ATFR 09

เก้าอี้ไฟเบอร์สนามกีฬา ยึดพื้นแบบไม่ใช้เหล็ก พนักพิงเตี้ย รุ่น ATFR 09

เก้าอี้สนามกีฬาไฟเบอร์กลาสผิวแข็งมันเงา  แบบมีพนักพิงเตี้ย มีรูระบายน้ำ สามารถใช้พุกเหรือสกรู ยึดเก้าอี้กับพื้นขั้นลูกนอนของอัฒจันทร์ ได้โดยตรงไม่ต้องใช้เหล็กเสริมเพิ่มยึดเก้าก่อนแล้วจึงมายึเหล็กกับพื้นขั้นอีกครั้ง สะดวก รวดเร็วในการติดตั้ง และรักษาความสะอาดพื้นขั้นอัฒจันทร์ง่าย ขอบเก้าอี้ชิดผิวพื้นขั้นป้องกันเศษขยะเข้าขังใต้เก้าอี้

.ที่นั่งขนาด กว้าง 43 cm. ลึก 42 cm. สูง 18 cm.ที่นั่งทำด้วยไฟเบอร์กลาส ผิวพื้นนั่งเรียบมัน สีเจลโคสโพลี่เอสเตอร์ ผิวด้านใต้เป็นผิวไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปทรงตามแบบ มีเนื้อไฟเบอร์กลาสครอบปิดป้องกันเศษขยะเข้าติดใต้ที่นั่งมีรูระบายน้ำ ด้านข้างขึ้นรูปเป็นหูยึดสำหรับ ใช้ยึด พุกหรือสกรูยึดพื้น จำนวน 2 จุด ยึดเก้าอี้กับพื้นขั้นอัฒจันทร์ได้โดยตรงโดย ไม่จำเป็นต้องใช้ชิ้นส่วนเหล็ก ใดๆเพิ่ม

เก้าอี้สนามกีฬาไฟเบอร์กลาสยึดพื้น
เก้าอี้สนามกีฬาไฟเบอร์กลาสยึดพื้น ได้โดยตรง แบบไม่ต้องใช้เหล็ก เป็นตัวกลาง ยึดที่นั่ง กับพื้นขั้นอัฒจันทร์