เก้าอี้ไฟเบอร์สนามกีฬา ยึดพื้นแบบไม่ใช้เหล็ก พนักพิงเตี้ย รุ่น ATFR 09

เก้าอี้ไฟเบอร์สนามกีฬา ยึดพื้นแบบไม่ใช้เหล็ก พนักพิงเตี้ย รุ่น ATFR 09

เก้าอี้สนามกีฬาไฟเบอร์กลาสผิวแข็งมันเงา  แบบมีพนักพิงเตี้ย มีรูระบายน้ำ สามารถใช้พุกเหรือสกรู ยึดเก้าอี้กับพื้นขั้นลูกนอนของอัฒจันทร์ ได้โดยตรงไม่ต้องใช้เหล็กเสริมเพิ่มยึดเก้าก่อนแล้วจึงมายึเหล็กกับพื้นขั้นอีกครั้ง สะดวก รวดเร็วในการติดตั้ง และรักษาความสะอาดพื้นขั้นอัฒจันทร์ง่าย ขอบเก้าอี้ชิดผิวพื้นขั้นป้องกันเศษขยะเข้าขังใต้เก้าอี้