อัฒจันทร์พับเก็บได้ที่นั่งม้านั่งทำด้วยไฟเบอร์กลาส รุ่น ATHKT 3

อัฒจันทร์พับเก็บได้ เก้าอี้แบบม้านั่งยาวทำด้วยไฟเบอร์กลาสผิวมันเงา สีเคลือบผิวเจลโคสโพลี่เอสเตอร์  โครงสร้างอัฒจันทร์สามารถพับเก็บได้ ด้วยระบบเมนวล หรือระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ควบคุมได้ด้วยรีโมต โครงสร้างเป็นเหล็ก สามารถ ออกแบบให้ใช้งาน ในร่ม หรืองานกลางแจ้งได้ อีกทั้ง สามารถออกแบบให้ อัฒจันทร์พับเก็บ ติดตั้งเฉพาะ ในตำแหน่ง ที่ต้องการ หรือ ในแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไปตั้งใช้งาน ตำแหน่งอื่น ๆ ได้

มี option สามารถเลือกสีได้ ตามต้องการได้