เก้าอี้สนามกีฬาพนักพิงกลาง พลาสติกเอชดีพีอี (HDPE.) รุ่น ATBM 11

เก้าอี้สนามกีฬามีพนักพิง แบบยึดพื้นขั้น
เก้าอี้สนามกีฬามีพนักพิง แบบยึดพื้นขั้น

เก้าอี้สนามกีฬามีพนักพิง เก้าอี้พลาสติก มีรูระบายน้ำ เนื้อพลาสติกชนิด โพลิเอทิลินความหนาแน่นสูง ( HDPE.) ฉีดด้วยเป่า (Blow mold) มีเนื้อ 2 ชั้น ทำให้ แข็งแรงกว่าแบบผิวชั้นเดียว อีกทั้งคุณสมบัติพลาสติกเกรดเนื้อเหนียวกว่า สามารถยึดโดยตรงกับพื้นขั้นลูกนอนของขั้นอัฒจันทร์ ได้โดยไม่มีต้องมีชิ้นส่วนเหล็กยึดที่นั่งกับพื้น หรือเห็น เหล็กยึดเก้าอี้กับพื้นขั้นอัฒจันทร์ ในช่องว่างระหว่าง เก้าอี้ ทุกตัว จะทำให้สวยงามกว่า ไม่เป็นที่กักเศษขยะ ง่ายต่อการทำความสะอาดสนามกีฬา