อัฒจันทร์พับเก็บได้ที่นั่งม้านั่งทำด้วยไม้ รุ่น ATHKT 3A

อัฒจันทร์พับเก็บได้ที่นั่งม้านั่งทำด้วยไม้ รุ่น ATHKT 3A

อัฒจันทร์พับเก็บได้ เก้าอี้แบบม้านั่งยาวทำด้วยไม้ เคลือบผิว  สามารถพับเก็บได้ ด้วยระบบเมนวล หรือระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ควบคุมได้ด้วยรีโมต โครงสร้างเป็นเหล็ก สามารถ ออกแบบให้ใช้งาน ในร่ม หรืองานกลางแจ้งได้ อีทั้ง สามารถออกแบบให้ อัฒจันทร์พับเก็บ ติดตั้งเฉพาะ ในตำแหน่ง ที่ต้องการ หรือ ในแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไปตั้งใช้งาน ตำแหน่งอื่น ๆ ได้

มี option สามารถเลือกผิวเคลือบลายไม้  และ Option ที่นั่ง เบาะได้ หุ้มผ้า หรือหนัง เลือกสี ได้ตามต้องการตามต้องการได้

อัฒจันทร์พับเก็บได้ ม้านั่ง
อัฒจันทร์พับเก็บได้ ม้านั่งไม้ option หุ้มเบาะ