อัฒจันทร์พับเก็บได้ ที่นั่งพับรุ่น ATHKT 4

อัฒจันทร์พับเก็บได้

ที่นั่งที่นั่งพับเก็บได้ พนักพิง และที่นั่ง ทำด้วยพลาสติกแบบ เอชดีพีอี ( HDPE. ) ฉีดมีเนื้อ 2 ชั้น ที่นั่งมีท้าวแขนพับเก็บได้ มีกลไกพับท้าวแขนพร้อมๆกับ พับเก็บ พนักพิงและที่นั่งไปพร้อมๆกัน ทำให้เพื่มพื้นที่ช่องทางเดินบนขั้นอัฒจันทร์ ในที่นั่งที่ไม่มีผู้ชมนั่งอยู่ และการที่พนักพิง มีกลไกลพับเก็บและลดความสูงลง ช่วยมุมมองของผู้ชมแถวหลังที่ผู้ชมแถวหน้าลุกออกไปจากที่นั่งแถวหน้าแล้ว โครงสร้างอัฒจันทร์เป็นเหล็กพับเก็บได้ ด้วยระบบเมนวล และพับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า มีรีโมต Control การพับเก็บ กางออก อัฒจันทร์ และมีทั้ง ใช้งานในร่ม หรือ งานกลางแจ้งได้  ปูพื้นขั้นอัฒจันทร์มีทั้งแบบเหล็กกันลื่น หรือตะแกรง หรือ อลูมืเนียมผิวกันลื่น อัฒจันทร์พับเก็บได้ รุ่นนี้ ยังมีแบบ เคลื่อนย้ายไปใช้งานในจุดอื่นๆได้ อีกด้วย