อัฒจันทร์พับเก็บได้ที่นั่งพลาสติกแบบม้านั่ง HDPEใช้กลางแจ้ง รุ่น ATHKT 3BO

อัฒจันทร์พับเก็บได้ที่นั่งพลาสติกแบบม้านั่ง HDPEใช้กลางแจ้ง รุ่น ATHKT 3BO

อัฒจันทร์พับเก็บได้ที่นั่งพนักพิงเตี้ย พลาสติกแบบ เอชดีพีอี ( HDPE. ) โครงสร้างอัฒจันทร์เป็นเหล็กพับเก็บได้ ด้วยระบบเมนวล งานกลางแจ้งได้ เก้าอี้แบบม้านั่ง ทำด้วยเนื้อพลาสติกชนิด HDPE. ฉีดมีเนื้อ 2 ชั้น  พลาสติกแบบ เอชดีพีอี ( HDPE. )ทำให้ แข็งแรงกว่าเนื้อเหนียวกว่า แบบผิวชั้นเดียว มีรูระบายน้ำบริเวณที่นั่ง ผสมสารป้องกันรังสีUV ปูพื้นขั้นอัฒจันทร์มีทั้งแบบเหล็กกันลื่น หรือตะแกรง หรือ อลูมืเนียมผิวกันลื่น สามารถเลือก option เป็นแบบเคลื่อนย้ายได้อีกด้วย