เก้าอี้สนามกีฬาที่นั่งพับได้ ที่นั่ง VIP ขายึดพื้น รุ่น ATBM 19 BW

เก้าอี้อัฒจรรย์ที่นั่งพับได้ ที่นั่ง VIP ขายึดพื้น รุ่น ATBM 19 BW

เก้าอี้อัฒจรรย์มีที่นั่งพับได้ ที่นั่ง VIP ไม่มีท้าวแขน ที่นั่งและพนักพิงทำด้วย พลาสติกชนิดเอชดีพีอี ( HDPE.)  ฉีดด้วยเป่า (Blow mold)  ขาและกลไกพับเก็บเก้าอี้ ทำด้วยเหล็ก พ่นสีกันสนิมด้วยระบบ ยึดกับพื้นขั้นลูกนอนของขั้นอัฒจรรย์