อัฒจันทร์พับเก็บได้ที่นั่งพลาสติกแบบพนักพิงเตี้ย HDPE รุ่น ATHKT 2A

อัฒจันทร์พับเก็บได้ ที่นั่งพนักพิงเตี้ย รุ่น ATHKT 2A

โครงสร้างอัฒจันทร์พับเก็บได้ เป็นเหล็กพับเลื่อนเก็บได้ ด้วยระบบเมนวล แรงคน หรือระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ควบคุมได้ด้วยรีโมต อัฒจันทร์พับได้ จะทำให้สามารถประยุกต์ การใช้งานพื้นได้มีใช้งานอนเนกประสงค์ขึ้น เพิ่มพื้นที่ห้องเมื่อพับเก็บอัมจันทร์ เพื่อนำพื้น เช่น พื้นที่จัดงานเลื้ยง ทำเป็นพื้นที่ตั้งโตีะจัดงานสัมมนา อัฒจันทร์พับเก็บได้ มีทั้งแบบใช้งาน ในร่ม หรืองานกลางแจ้งได้ อีกทั้ง สามารถออกแบบให้ อัฒจันทร์พับเก็บ ติดตั้งเฉพาะ ในตำแหน่ง ที่ต้องการ หรือ ในแบบที่สามารถเคลื่อนย้ายอัฒจันทร์ได้ไปตั้งใช้งาน ตำแหน่งอื่น ๆ ได้ด้วย

เก้าอี้แบบพนักพิงเตี้ย ทำด้วยเนื้อพลาสติกชนิด โพลิเอทิลินความหนาแน่นสูง ( HDPE.) ฉีดด้วยเป่า (Blow mold) มีเนื้อ 2 ชั้น ทำให้ แข็งแรงกว่าเนื้อเหนียวกว่าแบบผิวชั้นเดียว

อัฒจรรย์พับเก็บได้
อัฒจรรย์พับเก็บได้
อัศจรรย์พับเก็บ ที่นั่งพนักเตี้ย-ATHKT2A
อัศจรรย์พับเก็บ ที่นั่งพนักเตี้ย-ATHKT2A