อัฒจันทร์พับเก็บเก้าอี้โรงหนังหุ้มเบาะ รุ่น ATHKT 7

อัฒจันทร์พับเก็บได้ที่นั่งหุ้มเบาะมีพนักพิง มีกลไกพับกระดกที่นั่งได้  มีกลไกพับเก็บและลดความสูงพนักพิง เพิ่มมุมมอง ผู้ขมแถวหลังเมื่อไม่มีผู้ชมนั่งในแถวหน้าและมีกลไกพับเก็บท้าวแขนไปพร้อมพับเก็บที่นั่งเมื่อไม่มีผู้ใช้งาน ทำให้เพิ่มพื้นที่ช่องทางเดินเพิ่มความสะดวกและคล่องตัวในการเดินเข้าออกในแต่ละแถวอัฒจันทร์ มีท้าวแขน ไม้เคลือบผิวยูริเทน หรือ โพลี่ยูริเทนโฟม เกรดแบบเดียวกับพวงมาลัยรถ และมีกลไกพับเก็บเก้าอี้ลงแนบพื้นขั้นอัฒจันทร์ เมื่อต้องการเลื่อนพับเก็บขั้นอัฒจันทร์ เบาะทำด้วยโพลี่ยูริเทนโฟมฉีดจากแม่พิมพ์แบบเบาะรถยนต์ ทนทานต่อการใช้งาน หุ้มด้วยผ้าหรือหนัง อัฒจันทร์สามารถเลือนพับเก็บด้วยระบบเมนวล แรงคน หรือเลื่อนพับเก็บด้วยระบบมอเตอร์ไฟฟ้า ควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล  ยังสามารถเพิ่ม option ระบบพับเก็บที่นั่งลงกับพื้นขั้นและตั้งเก้าอี้กลับขึ้น (Full Auto) และ Option เคลื่อนย้ายอัฒจันทร์ ส่วนพื้นขั้นอัฒจันทร์ มีทั้งแบบพื้นไม้อัดเคลือบผิวเมลามีน ผิวสัมผัสกันลื่น และยังสามารถกันน้ำ หรือ สามารถเลือกปูกระเบื้องยาง หรือพรม